Fiane skole

For snarlig tiltredelse og ut skoleåret 2014/2015 er det ledig vikariat for barne- og ungdomsarbeider ved Fiane skole. Stillingen er delt med arbeid både i SFO og skolen. Arbeidet består i oppfølging av elever med spesielle behov, delta i og utføre undervisningsoppdrag på vegne av ansvarlig pedagog og ledelse. 

Abel ungdomsskole_1

For snarlig tiltredelse er det ledig inntil 60 % stilling som lærer ved Abel ungdomsskole i Gjerstad kommune. Mulighet for utvidelse til 100 % fra januar 2015. Stillingen er midlertidig for skoleåret 2014/2015.

Politikk

Gjerstad kommunestyre holder møte på Almuestaua torsdag den 23. oktober 2014

Møtet starter kl 18:30. 2 ekstrasaker er lagt inn under.

Komplett saksliste til møtet er tilgjengelig på kommunens heimeside, klikk på "Saksliste".
Saksliste utan vedlegg kan lastes ned her
Vedlegg til sak 14/75 kan lastes ned her
Vedlegg til sak 14/77 kan lastes ned her

Ekstrasak! Høringsuttalelse - utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF. Lastes ned her.
Ekstrasak! Interkommunal barnevernstjeneste Øst i Agder - kommunene Gjerstad, Risør og Tvedestrand. Lastes ned her.


Sakslister er og lagt ut i biblioteket og i ekspedisjonen på kommunehuset.

Bjarte Folkestad, forskar ved institutt for samfunnsforskning i Oslo, vil ved starten av kommunestyremøtet halde eit innlegg om kva som påverkar rekruttering av lokalpolitikarar og særleg kvinnelege politikarar, i fylgje forskinga. Han vil også seie litt om situasjonen i Gjerstad.

Det er forskarar frå Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Uni Rokkansenteret i Bergen som på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomfører Lokalvalgdagen. I alt har 72 kommunar blitt invitert til å delta - det er alle dei norske kommunane som har mindre enn 30 prosent kvinner i sitt kommunestyre. 48 kommunar har takka ja til å delta.

Det sentrale temaet for prosjektet er den likestilte lokalpolitikken og meir presist spørsmålet om kvifor talet på kvinner i norske kommunestyrer varierer så mykje, og kva kan bidra til ein jamnare kjønnsbalanse?

Innlegget avsluttast med at det blir lagt opp til ein diskusjon møtedeltakarane imellom. Tema er politisk rekruttering generelt, og spesielt kva kommunen og de som politikarar og lokale parti kan gjere for å fremje ein meir likestilt lokalpolitikk - som i praksis vil seie  å auke kvinnene sin representasjon.

Vi håper derfor på engasjerte deltakarar!

Møtet er åpent for publikum, du kan også se kommunestyremøte direkte da dette overføres via web-tv! Ved å følge linken, vil du også få tilgang til opptak av tidligere møter.

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 9-15 (Sentralbord 10-14)
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstad
Postadresse
Kommunehuset
4980 Gjerstad
padlock padlock