NAV logo stor

NAV Gjerstad er et kontor med 9 ansatte. Den som blir ansatt vil derfor, i tillegg til å lede kontoret og organisere arbeidet, være er del av et arbeidsteam med særskilt ansvar for å veilede og følge opp brukere mot arbeid. Samarbeid med arbeidsgivere, blant annet for å bidra til å skaffe og formidle relevant arbeidskraft, er også en del av rollen. 

Gjerstad skole

Gjerstad skole er en barneskole med ca. 90 elever og 16 ansatte.

Det er godt arbeidsmiljø ved skolen, og de ansatte jobber mye i små og større team. Vi regner oss for en “vi-skole” hvor alle tar ansvar for alle. Skolen har flere prosjekter som det jobbes aktivt med.

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 9-15 (Sentralbord 10-14)
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstad
Postadresse
Kommunehuset
4980 Gjerstad
padlock