Politikk


Det er møte i formannskapet og planutvalget tirsdag den 8. september 2015. Møtet i formannskapet starter kl 18:30 og møtet i planutvalget umiddelbart etterpå.

- Saksliste til formannskapet uten vedlegg kan lastes ned her: (PDF, 743 kB)
- Vedlegg til sak 15/51 kan lastes ned her (PDF, 2 MB)
- Vedlegg til sak 15/52 kan lastes ned her. (PDF, 6 MB)

Komplett saksliste til formannskapet kan lastes ned her.

Saksliste til planutvalget kan lastes ned her. (PDF, 127 kB)
Vedlegg til sakslista kkan lastes ned her. (PDF, 2 MB)
Komplett saksliste til planutvalget kan lastes ned her. 
 

Møtet holdes i frivilligsentralen og er åpent for publikum. 

Årsmelding 2014 forsidebilde

Gjerstad kommunes kortversjon av årsmeldingen for 2014 er klar. Den kan lastes ned her (PDF, 348 kB) eller hentes som papirformat i kommunens resepsjon. Fullversjon kan lastes ned her (PDF, 2 MB).

Gjerstadheimen

På Gjerstad omsorgssenter er det fra 01.10.15 ledige stillinger inntil 200 % for helsefagarbeidere. Oppgi i søknaden hvor stor stilling du ønsker. Søknadsfrist 12.09.15.

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 9-15 (1/7-7/8 kl. 10-14) (Sentralbord 10-14)
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstadveien 1335 Gjerstad
Postadresse
Gjerstadveien 1335
4980 Gjerstad
padlock padlock