Skogbrann

 

På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. Forbudet er hjemlet i «Forskrift om brannforebygging § 3».

 

 

Sandåkerhølen

Gjerstad kommune og Havrefjell Turlag ønsker alle lag og foreninger i Gjerstad velkommen til et møte i Kulturkjelleren (under biblioteket).

Geir Henning Waagsnes fra Friluftsrådet Sør kommer og orienterer om den nye kartleggingen som er gjort av viktige friluftsområder i Gjerstad. Han vil gjerne ha innspill fra dere!

Havrefjell Turlag v/leder Ole Jakob Bråten vil fortelle om turlagets virksomhet, turområder i Gjerstad og kanskje inspirere alle og en hver til turer i sommer. I tillegg blir det informasjon fra kulturkontoret v/Carolina Moland. Vi håper at flest mulig har mulighet til å komme. 

Nye veier.png

Det blir åpent informasjonsmøte/dialogmøte om planleggingen av ny E-18 mandag 28. mai kl 18:00-20:30 på Heimat, Brokelandsheia. Nye Veier er arrangør av møtet. Det blir også et dialogmøte 5. juni. Sted og klokkeslett for dette er ikke klart enda.

Tidligere opplyste datoer 14. mai og 15. mai for disse møtene utgår.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 10.00-14.00. Onsdager stengt. (ekspedisjon og sentralbord) - Teknisk vakttelefon 909 62 500
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstadveien 1335 Gjerstad
Login for redigering Login for redigering