Som kjent pågår det for tiden en leteaksjon på Mesel. Det er i følge politiet idag 4. august 2015 behov for frivillige letemannskaper. De som ønsker å delta i leteaksjonen må ikke starte leting på egenhånd, men melde seg i teltet til Sivilforsvaret på Mesel. Registrering må gjøres hver dag av de frilvillige som ønsker å delta i teltet til Sivilforsvaret.
Dersom behovet skulle endre seg vil det komme ny informasjon.

Gjerstadheimen

 

For snarlig tiltredelse er det ledig fagarbeider – og rekrutteringsstillinger ved flere avdelinger i PLO. Stillingene er tillagt ordinære pleieoppgaver på institusjon og/eller i hjemmetjenesten. Rekrutteringsstillingene passer for studenter innen helse- og omsorgsfag eller andre som trenger praksis i forbindelse med relevant utdanning/fagbrev.
Søknadsfrist: 8. august 2015.
Det må benyttes elektronisk søknadskjema for å søke på stillingene.


 

 

 


Det kunngjøres med dette at det startes detaljregulering for lysløpye og standsplass for skiskyting i område på Vestøl i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.
Det varsles med dette om at området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Les mer:

Kunngjøringsbrev, klikk her (PDF, 729 kB)
Kunngjøringskart, klikk her (PDF, 3 MB)

 

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 15.08.15 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836
Arendal eller på e-post til thk@staerk.no.

 

 

 

 

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 9-15 (1/7-7/8 kl. 10-14) (Sentralbord 10-14)
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstadveien 1335 Gjerstad
Postadresse
Gjerstadveien 1335
4980 Gjerstad
padlock padlock