Kirkebygda_Oversikt

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2017. Skattelisten er også lagt ut i resepsjonen på kommunehuset.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen mandag 13. mars 2017.

Politiske-partier

Ordfører og rådmann har bestemt å avlyse det oppsatte kommunestyremøtet den 23. februar.
Årsaken er at det er lite saker til møtet.
Neste møte i kommunestyret blir 23. mars 2017.
Oppdatert møteplan finnes her.

Malekunstner

Gjerstad kommune ønsker alle aktuelle barnehagebrukere velkommen til å søke barnehageplass for barnehageåret 2017 - 2018. Søknadsfristen er 1. mars 2017. Det må benyttes elektronisk søknadsskjema for å søke om barnehageplass.  Spørsmål kan rettes til enhetsleder Lina Flaten på tlf. 37 11 95 51.

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 10.00-14.00. Onsdager stengt. (ekspedisjon og sentralbord) - Teknisk vakttelefon 909 62 500
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstadveien 1335 Gjerstad
Login for redigering Login for redigering