Jordbruk

Nytt prosjekt starter med stormøter 4. mars i Froland og 5. mars på Ose.

Målet er å styrke fagmiljøet, medvirke til bedre lønnsomhet, øke produksjon og kvalitet i saueholdet i fylket.

Fløyheia_3296

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2015 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag.

Elg (foto Fred Ivar Syrstad)

I samråd med leder og nestleder i Gjerstad viltlag har kommunen besluttet å gjøre noe med minstearealet på elg i kommune. Frist for uttalelse er satt til 18. mars 2015.

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 9-15 (Sentralbord 10-14)
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstadveien 1335 Gjerstad
Postadresse
Gjerstadveien 1335
4980 Gjerstad
padlock padlock