Telefonmast

Gjerstad kommune trenger tilbakemeldinger fra sine innbyggere på hvordan resultatene utbyggingen i kommunen til nå oppleves. Frist for tilbakemelding til Gjerstad kommune er onsdag 22. mars 2017. Innspill sendes post@gjerstad.kommune.no og merkes med: «Innspill mobilutbygging». Åpne nyheten for mer informasjon.

Kirkebygda_Oversikt

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2017. Skattelisten er også lagt ut i resepsjonen på kommunehuset.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen mandag 13. mars 2017.

Politiske-partier

Ordfører og rådmann har bestemt å avlyse det oppsatte kommunestyremøtet den 23. februar.
Årsaken er at det er lite saker til møtet.
Neste møte i kommunestyret blir 23. mars 2017.
Oppdatert møteplan finnes her.

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 11 97 00
Åpningstid: Kl. 10.00-14.00. Onsdager stengt. (ekspedisjon og sentralbord) - Teknisk vakttelefon 909 62 500
postmottak@gjerstad.kommune.no
Besøksadresse
Kommunehuset
Gjerstadveien 1335 Gjerstad
Login for redigering Login for redigering