Sykepleie - illustrasjonsbilde

I samarbeid med UiA har regionene Lister, Lindesnes, Setesdal og Østre Agder inngått en treårs avtale om distriktsvennlig bachelorprogram i sykepleie fra 2018-2021. Det planlegges samlinger i alle regioner, i Østre Agder legges det opp til undervisningssted i den østre delen av regionen. Kom på informasjonsmøte 28. februar.

 

Gjerstadheimen

Inntil 100 % ledig ergoterapeut stilling ved enhet for Pleie og omsorg fra 01.05.18. Stillingens oppgaver og ansvar: Formidling av hjelpemidler, kartlegge, og vurdere søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknadsfrist 5. mars 2018.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2018. Skattelisten er lagt ut i resepsjonen på kommunehuset og på Gjerstad kommunes nettside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen mandag 26. mars 2018.

båndtvang.jpg

I senere tid har det kommet store mengder løssnø. Det er kommet inn flere meldinger om rådyr som sliter og har vanskeligheter med å komme seg fram.

Basert på forholdene som er nå, innføres det ekstraordinær båndtvang i Gjerstad og Risør fra og med 14. februar 2018.

Båndtvangen vil være gjeldende frem til snøforholdene bedrer seg.

Politikk

Gjerstad kommunestyre holder møte på Almuestaua torsdag den 15. februar 2018 kl 18:30.

Saksliste kan lastes ned her.
Saksliste uten vedlegg kan lastes ned her. (PDF, 500 kB)
Delegerte saker og referatsaker nevnt i sakslista kan lastes ned her og her.
Møtet er åpent for publikum. Du kan også se kommunestyremøtene direkte da dette overføres via web-tv! Ved å følge linken, vil du også få tilgang til opptak av tidligere møter.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering