PolitikkFormannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2018 – 2021 og årsplan for 2018 samt forslag til fastsettelse av avgifter for 2018 er lagt ut til off. gjennomsyn på kommunens hjemmeside og i fellestjenesten fra i dag og fram til kommunestyrets behandling den 14.12.2017.
Handlingsprogram og årsplan kan llastes ned her.
Formannskapets innstilling til kommunestyret kan lastes ned her. (PDF, 150 kB)

 

Politikk

Gjerstad kommunestyre holder møte på Almuestaua torsdag den 14. desember 2017 kl 16:00, OBS merk tidspunkt.

Saksliste kan lastes ned her.
Saksliste uten vedlegg kan lastes ned her. (PDF, 2 MB)
Delegerte saker og referatsaker nevnt i sakslista kan lastes ned her og her.
Møtet er åpent for publikum. Du kan også se kommunestyremøtene direkte da dette overføres via web-tv! Ved å følge linken, vil du også få tilgang til opptak av tidligere møter.

Idas ugle

Gjerstad kommune har igjen 18 000 kr etter tildeling av kulturmidler tidligere i år. Lag og foreninger i Gjerstad kan søke om disse midlene til kurs og kompetansehevende formål i 2018. Søknad med omtale av kurs og et budsjett, sendes kommunen innen 20. desember 2017. Lagene må sende inn dokumentasjon på hva midlene er brukt til i etterkant av avholdt kurs/kompetansehevende formål.

Lag og foreninger som har barn og unge som målgruppe blir prioritert ved tildelingen.

Søknad sendes til Gjerstad kommune v/kultursekretær, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller til postmottak@gjerstad.kommune.no

vannmåler - ill.bilde sms.jpg

Nå tar Gjerstad kommune i bruk vannmåleravlesning på SMS. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon. Nummeret ditt blir hentet i offentlige registre. Varsel vil bli sendt i starten av desember. Vi varsler eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Ønskelapp - julegavetre.jpg

Ønsker du å glede barn og ungdom som har det vanskelig med en gave på ca. kr. 300?

Allerede nå kan du "plukke" en ønskelapp fra juletreet på Brokelandsheia, og ved Almuestaua i Øvrebygda fra mandag 4/12. Gaven kan leveres til EuroSpar Brokelandsheia eller til Coop Prix i Øvrebygda.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering