Årsmelding og regnskap for 2016

Kommunestyret har i møte den 22. juni 2017 behandlet årsmelding (sak 17/46) og regnskap (sak 17/47) for 2016.
Kommunestyret tok årsmeldinga til etterretning. Årsmeldingen kan leses ved å klikke på linken under.
Det vil også komme en årsmelding i kortformat, både i papir og digitalt.

Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 17/47:

  1. Det fremlagte driftsregnskapet for 2016, som viser et negativt netto driftsresultat på kr 4.415.924,83 og et positivt budsjettavvik (tidligere kalt regnskapsmessig mindreforbruk) på kr 394.545,10 fastsettes som Gjerstad kommunes driftsregnskap for 2016.
  1. Det positive budsjettavviket avsettes til fond for amortisering av premieavvik, som etter dette vil utgjøre kr 29.004.251,42. Akkumulert premieavvik per 31.12.2016 utgjør kr 31.815.832,95, og fondet har følgelig en underdekning på kr 2.811.581,53 som må dekkes inn i senere budsjettår.
  1. Det fremlagte investeringsregnskapet for 2016 fastsettes som Gjerstad kommunes investeringsregnskap for 2016.
  1. Kommunestyret ber om at det blir gjort en gjennomgang av kommunens fond, med tanke på å avslutte dei som er utdatert, unødvendige eller uaktuelle

Årsmelding kan lastes ned her. (PDF, 4 MB)
Regnskap kan lastes ned her (PDF, 3 MB)

 

Kommunehuset - Klikk for stort bilde

Sist endret 10.07.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torill Neset

Rådmann
Telefon :37 11 97 31
Mobil :911 89 779
E-post :torill.neset@gjerstad.kommune.no
Torill Neset
Login for redigering Login for redigering