Stortings- og sametingsvalget 2017 - tidligstemming

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for Valg logo - Klikk for stort bilde

 

forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli til 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. 

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du var registrert med bostedsadresse den 30. juni. Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon!

Du kan avtale tidspunkt for stemmegivning i respesjonen på telefon 37 11 97 00 eller e-post; postmottak@gjerstad.kommune.no 
Kommunens ekspedisjon og sentralbord har åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom kl 10 og kl 14. Onsdag stengt. 

Legitimasjon

Dersom stemmemottaker ikke kjenner velgeren, må vedkommende legitimere seg. Husk derfor å ta med legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort, pass og lignende).

Valgkort

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonæren dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme. (Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.)

Mer informasjon om legitimasjon, valgkort og annet finnes på Kommunal- og moderniseringsdepartementets valginformasjon: valg.no

 

 

 

Sist endret 03.07.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt

Konsulent/arkivansvarlig
Telefon :37 11 97 50
Mobil :928 11 423
E-post :kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Kai Høgbråt

Astrid Haukenes Bråten

Informasjonskonsulent
Telefon :37 11 97 37
E-post :astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no
Astrid Haukenes Bråten
Login for redigering Login for redigering