Stortings- og samtetingsvalget 2017 - står du i manntallet?


Hvis du ikke står i manntallet , kan du ikke stemme ved valget som i Gjerstad avholdes mandag den 11. september 2017.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Gjerstad kommune i manntallslistene som nå er lagt ut til gjennomsyn på kommunehuset. Listene blir liggende ute til og med 11. september 2017.
Du kan også ringe Gjerstad kommune på tlf.: 37119700 for å få opplyst om du står i manntallet.

Har du nylig flyttet til Gjerstad og folkeregisteret har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2017, skal du stå i Gjerstad kommunes manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra, og din stemme vil telle i fraflyttingskommunen. Du kan da velge om du vel stemme der på valgdagen eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Klagen skal være skirftlig og den skal begrunnes.

Valgstyrets adresse er: Gjerstad valgstyre, Gjerstadveien 1335, 4980 GjerstadValg logo - Klikk for stort bilde

Publisert av Kai Høgbråt. Ansvarlig Kai Høgbråt. Sist endret 14.07.2017 09:41
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt

Konsulent/arkivansvarlig
Telefon :37 11 97 50
Mobil :928 11 423
E-post :kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Kai Høgbråt

Astrid Haukenes Bråten

Informasjonskonsulent
Telefon :37 11 97 37
E-post :astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no
Astrid Haukenes Bråten

Lasse Fosse

Enhetsleder
Telefon :37 11 97 33
Mobil :960 18 920
E-post :lasse.fosse@gjerstad.kommune.no
Lasse Fosse
Login for redigering Login for redigering