Vi bryr oss - sammen for barn og unge

Kommunen har fått midler til å utvikle en modell for bedre tverrfaglig samarbeid for å identifisere barn som bekymrer, og hjelpe enda flere barn og unge, så tidlig som mulig i livet.

Vi bryr oss - sammen for barn og unge - logo - Klikk for stort bilde

 

 

Arbeidet skal gjelde alle barn som bekymrer. Eks. Barn i rusfamilier, barn med foreldre med psykiske vansker, Barn i lavinntektsfamilier, barn som opplever vold og seksuell misbruk, familier med høyt konfliktnivå osv.

En god oppvekst varer livet ut (Oppvektsrapport 2017)

Vi ønsker ansatte og lag/foreninger velkommen til plandag 14 september 2017.

 

Modellen er under utvikling. Vi legger ut informasjon om prosjektet i løpet av prosessen. Vi ønsker medvirkning og tilbakemelding på modellen, så ikke nøl med å ta kontakt.

Det er opprettet et ressursteam som består av ansatte på tvers av enhetene som skal utvikle modellen og videreformidle kunnskap til alle ansatte som jobber med barn og unge. I ressursteamet sitter representanter fra Barneskolene, Ungdomskolen, SFO, Barnehagen, NAV, Barnevernet, PPT, Familiehuset.

En oversikt over ressurspersoner finner du under her, slik at ansatte og foresatte kan kontakte disse ute i sin institusjon dersom dere har spørsmål.

Oversikt over ressurspersoner
 
Navn Rolle Kontaktinformasjon
Tonje Berger Ausland Enhetsleder Samfunnsenheten, Folkehelsekoordinator og Prosjektleder tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no
Anette Strandmyr Fidje Prosjektkoordinator

Anette.Strandmyr.Fidje@gjerstad.kommune.no

Lina Flaten Enhetsleder, Visedal barnehage Lina.Flaten@gjerstad.kommune.no
Monica Haugen Styrer, Visedal barnehage monica.haugen@gjerstad.kommune.no
Harald Færsnes Inspektør, Abel ungdomsskole, kontaktperson for skolene i prosjektet harald.faersnes@gjerstad.kommune.no
Carina Mæsel Fløystad Spes.ped.koordinator, Fiane barneskole Carina.Masel.Floystad@gjerstad.kommune.no
Linda Cecilie Trydal Spes.ped.koordinator, Gjerstad barneskole linda.cecilie.trydal@gjerstad.kommune.no
Solfrid Stiansen SFO-leder Solfrid.Irene.Stiansen@gjerstad.kommune.no
Hege Holte Ausland Barnevernspedagog, Barnevernstjenesten i Østregionen hege.holthe.ausland@gjerstad.kommune.no
Stein Jørgen Storø Ruskonsulent og boveilder, NAV Gjerstad stein.jorgen.storo@nav.no
Torill Hommefoss Sletten Helsesøster (+skolehelsetjenesten på u-skolen), MOT-coatch torill.sletten@gjerstad.kommune.no
Ingvill Mork Helsesøster (+skolehelsetjenesten barneskolene) Ingvill.Mork@gjerstad.kommune.no

 

 

Vi bryr oss - illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Sist endret 15.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland

Enhetsleder
Telefon :37 11 97 74
Mobil :415 27 851
E-post :tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no

Anette Strandmyr Fidje

Prosjektkoordinator (man, tirs og annenhver ons)
Telefon :37 11 97 20
Mobil :400 16 589
E-post :anette.strandmyr.fidje@gjerstad.kommune.no
Login for redigering Login for redigering