Bever

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2. Følgende forslag til forskrift om forvaltning av bever i Gjerstad kommune legges ut til høring med svarfrist 24. august 2017.

NRK - sommertoget 2017

Bli med på festen når NRKs Sommertog stopper på Gjerstad Stasjon tirsdag 8. august mellom kl. 13.15 og 13.28! Det blir musikk ved Gjerstad Storband og rykende ferske boller servert av Gjerstadbakeren. Henning Aasbø med flere stiller med flotte veterankjøretøy og Tempoklubben møter opp med nypolerte mopeder. Olav Haugen Hasdal kommer med sin tøffe driftingbil.

Med seg videre til Nelaug, der sommertoget skal gjøre en lengre stopp, får de med seg en ekte Gjerstadkniv laget av den unge knivmakeren Espen Dalen.

Finn fram 17. mai flagget og ta med barn, barnebarn, venner og naboer til stasjonen denne ettermiddagen!

Parkering - kom i god tid: Ikke alle får parkert på nsb-området. Siden toget har et såpass kort stopp og alt skal skje innenfor denne tidsrammen, er det derfor fint om dere kommer tidlig nok til å beregne litt gåtid fra steder der dere får satt fra dere bilen.

 

 

stortkommunevåpen med kommunenavn ARIAL bold

Her kan du laste ned en kortversjon av Gjerstad kommunes årsmelding for 2016 (PDF, 92 kB).

Papirutgave leveres ut i kommunens ekspedisjon.

Fullstendig årsmelding, kan lastes ned her. (PDF, 4 MB)

Hagevanning.jpg

er innført og varer fram til 15.9.2017. 

Valg logo


Hvis du ikke står i manntallet , kan du ikke stemme ved valget som i Gjerstad avholdes mandag den 11. september 2017.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Gjerstad kommune i manntallslistene som nå er lagt ut til gjennomsyn på kommunehuset. Listene blir liggende ute til og med 11. september 2017.
Du kan også ringe Gjerstad kommune på tlf.: 37119700 for å få opplyst om du står i manntallet.

Har du nylig flyttet til Gjerstad og folkeregisteret har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2017, skal du stå i Gjerstad kommunes manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra, og din stemme vil telle i fraflyttingskommunen. Du kan da velge om du vel stemme der på valgdagen eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Klagen skal være skirftlig og den skal begrunnes.

Valgstyrets adresse er: Gjerstad valgstyre, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering