Ordførerens uke 11 - 2018

Temaer: Administrasjonsutvalg - Formannskap - Planutvalg - Heltidsnettverk - Etterbruk av skolene - Regionrådet i Østre Agder - Vielse - Årsmøte Aust Agder Arbeiderparti.

Administrasjonsutvalg, formannskap og planutvalg

Tirsdag har vi møte i administrasjonsutvalg, formannskap og planutvalg.

I Administrasjonsutvalget behandles saker av prinsipiell art som gjelder ansatte og organisasjonen.
Vi skal denne gangen behandle «Rutiner for oppfølging av sykemeldte». Det skal være et nyttig verktøy for den enkelte ledere i oppfølgingen av den sykemeldte og rette fokus på den ansattes medvirkningsplikt.

En annen viktig del av administrasjonsutvalgets oppgave er å følge med på sykefraværet i kommunen. Det vil selvsagt svinge fra tid til annen men det er hyggelig å registrere at sykefraværet totalt sett i kommunen har gått ned.

På dagsorden i formannskapet står bl.a. Boligsosial handlingsplan 2018 – 2021. Planen skal være et styringsredskap i arbeidet med å skaffe boliger til vanskeligstilte personer og familier i Gjerstad. Kommunen har en null-visjon for bostedløshet.

Vi har også en sak om bemanningssituasjonen i Pleie- og omsorg. Dette tar vi på største alvor og det er stor vilje både hos rådmann og politikere til å finne en god løsning som kan forbedre situasjonen for de ansatte og brukere.

Heltidsnettverk

Gjerstad er som kjent med i det som kalles «nettverket for heltidskultur på Sørlandet»
I nettverket jobber alle kommunene i Agder sammen for å finne gode løsninger på uønskede små stillinger og mye deltid innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene. Torsdag deltar rådmann, enhetsleder PLO, tillitsvalgte og undertegnede på en samling i Kristiansand.

Et spennende, helt nødvendig og tidkrevende arbeid, men som jeg håper skal gi resultater på sikt.

Ad.hoc utvalg- etterbruk skolene

Onsdag skal ad.hoc utvalget ha sitt tredje møte og denne gangen skal vi se spesielt på Fiane skole. Der er blant annet et fint utendørs idrettsanlegg som vi må bør ha tilgjengelig for bruk også i framtida.

Regionrådet i Østre Agder

Fredag er det møte i regionrådet i østre Agder, denne gang i Åmli.
Det er flere saker om næringsutvikling på sakskartet og kommunenes felles satsning for å oppnå en positiv nærings- og samfunnsutvikling i vår region.

Styret vil også få en orientering om pågående forhandlinger med Sørlandet sykehus HF med sikte på å kunne etablere Arendal kommunale legevakt og eventuelt felles KØH-tilbud (Kommunal øyeblikkelig hjelp) på en tomt i tilknytning til sykehuset.

Vielse

Fra 1.1.2018 overtok kommunene og ordførerne ansvaret for borgerlig vigsel.
Fredag skal jeg vie det første paret i Gjerstad.

Dette er en spennende oppgave jeg går inn i med stor ydmykhet.

Årsmøte AP

I helga deltar jeg på årsmøte i Aust Agder Arbeiderparti. Dette blir et historisk møte da det er det siste årsmøte før sammenslåing av de to fylkespartiene.

Ønsker alle en fortsatt fin uke!

 

Inger

Ordfører Inger Haldis Løite (Gjerstad kommune) - Klikk for stort bilde

Sist endret 13.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Løite (AP)

Ordfører
Mobil :400 60 772
E-post :inger.loite@gjerstad.kommune.no
Inger Løite (AP)
Login for redigering Login for redigering