Ordførerens uke 6 - 2018

Temaer: Formannskapsmøte - Luftsport - Østre Agder samarbeid - Møte med fylkesordfører - Regionrådsmøte - Diakonisamarbeid

Formannskap

Tirsdag er det formannskapsmøte.
Vi skal blant annet behandle en søknad om å ha et luftsporttreff på Gjerstadvannet og en søknad om bruk av ATV for å kjøre opp turløype til Regnfjella på vinterstid.
Rådmannen innstiller på avslag på begge søknadene, så gjenstår det å se hva politikerne mener.
Vi skal behandle nye vedtekter og ny betalingsmodell for Østre Agder samarbeidet. Sistnevnte har vært en vanskelig sak da de minste kommunene får en betraktelig økning i sine utgifter til samarbeidet. Det er imidlertid veldig vanskelig å få gjort noe med da vår kommune er alt for liten til at vi kan klare de oppgavene alene.

Formannskapet skal som vanlig også oppnevne en 17. mai komite’. I år blir det en liten utfordring å finne et sted til fellesfeiringen da Abel skole på den tiden vil være en byggeplass.

Møte med Fylkesordfører


Torsdag er jeg invitert til et møte med vår «nye» fylkesordfører. Jeg er invitert sammen med de to andre kvinnelige ordførerne i fylket og vi skal ha en samtale om hvilke saker vi mener det er viktig å sette på dagsorden framover.

Styremøte Østre Agder (regionråd)

Regionrådsmøte


Fredag møtes regionrådet på Vegårshei med mange saker på agendaen.
Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling er et av dem, noe styret anbefaler medlemskommunene å ta del i videre.
Andre saker som kan nevnes er, Fylkeskommunens programsatsing på folkehelse og levekår, Regionplan Agder 2030, samt utviklingsplan for Sørlandet Sykehus.

Diakonisamarbeid


Etter styremøte i østre Agder skal ordførere og rådmenn i østregionen i møte med Holt prosti for å diskutere diakonisamarbeidet med kommunene, og om dette skal fortsette. Samarbeidet har vært et prøveprosjekt på ca. 4 år.

Fag- og svennebrev


Fredag kveld er det flere gjersdølinger, sammen med andre fra fylket, som skal få utdelt sitt fag- eller svennebrev.
Dette blir markert med en høytidelig seremoni i Arendal kulturhus.

Ha en fin uke!
 

Inger

Ordfører Inger Haldis Løite (Gjerstad kommune) - Klikk for stort bilde

Sist endret 06.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Løite (AP)

Ordfører
Mobil :400 60 772
E-post :inger.loite@gjerstad.kommune.no
Inger Løite (AP)
Login for redigering Login for redigering