Ledig stilling som prosjektkoordinator

Samfunnsenheten i Gjerstad kommune søker prosjektkoordinator i 60 % stilling fra 01.08.18 til 31.12.20, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig at stillingen tiltredes tidligere om søker har mulighet til det. Søknadsfrist 12. juni 2018.

 

Stillingens formål:

Koordinere arbeidet i satsingen «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge», og innarbeide nye og supplerende prosjekt i pågående arbeid, sammen med prosjektleder:

-     Programfylkesatsingene for folkehelse;

 •  Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
 •  Helsefremmende barnehager og skoler (HBS)

Synliggjøre den røde tråden i, effektuere planer og få satt i system, arbeidet som gjøres på tvers av fag og enheter i arbeidet med barn og unge generelt, og de som uroer/bekymrer spesielt – felles modeller for oppfølging mm.

Arbeide sammen med lokale ildsjeler m.fl., for å synliggjøre dugnadsarbeid som et effektivt supplement til kommunens innsatsområder.

Hovedoppgaver:

 • koordinere arbeidet i «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge», sammen med leder – utarbeide og videreutvikle modeller for oppfølging mm. sammen med ressursgruppe
 • jobbe med BTI-modellen som en videreføring av tidligere arbeid innenfor programmet «Barn i rusfamilier»
 • følge opp og koordinere arbeidet med programfylkesatsingene for folkehelse; BTI (bedre tverrfaglig innsats) og HBS (helsefremmende barnehager og skoler)
 • videreføre arbeidet i modellkommunesatsingen – videreutvikle den digitale modellen
 • jobbe for å få opp andelen barn og unge som driver med organiserte fritidsaktivitet(er) – samarbeide med kultursekretær, skolehelsetjeneste, MOT, frivilligsentralen, ildsjeler og frivillige lag og foreninger

Krav til utdanning:

Utdanning/erfaring innen prosjektarbeid/-oppfølging og kreativ problemløsning, og/eller fagutdanning/erfaring innen oppvekstfeltet. Fortrinnsvis utdanning på høgskolenivå. Allsidig erfaring fra fagfeltet er ønskelig. Annen fagutdanning i kombinasjon med relevant praksis kan også vurderes.

Ferdigheter/personlige egenskaper:

 • Kreativ
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik/selvgående
 • Engasjert og engasjerende
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Handlekraftig/gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som ansettes har også ansvar for å være med å legge til rette for et tett og godt samarbeid med barnehage, skole, Familiehuset, NAV, barneverntjenesten og andre naturlige samarbeidspartnere internt i kommunen.

Lønn: ihht HTA Kap.4, ut fra utdanning og beregnet ansiennitet. Ansettelse på vanlige kommunale vilkår.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Tonje Berger Ausland på tlf.: 41527851

  Søknadsfrist: 12.06.18

Det må benyttes elektronisk søknadsskjema for å søke på stillingen.

Velkommen som søker.

 

Kommunehuset - Klikk for stort bilde

Sist endret 12.06.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland

Enhetsleder
Telefon :37 11 97 74
Mobil :415 27 851
E-post :tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no
Login for redigering Login for redigering