Kommunalt eierskap

Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Kommunen eier blant annet aksjer i ulike selskaper, innskutt kapital i stiftelser, eiendommer, bygg og veier.

I mars 2016 behandlet Gjerstad kommunestyre den første eierskapsmeldingen for Gjerstad kommune. Dokumentet er et styrende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunalt eierskap.

Meldingen setter fokus på:

  • hva kommunen eier
  • hvorfor kommunen eier
  • hvordan kommunen utøver sitt eierskap
  • virksomhetenes formål

Se mer i gjeldende eierskapsmelding for Gjerstad kommune. (PDF, 804 kB)

Lenker til selskaper Gjerstad kommune er medeier i:

Sammenslutninger og stiftelser:

Sist endret 18.07.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering