Realfagskommunen Gjerstad

Gjerstad kommune har i skoleåret 2015/16 vært en av 34 realfagskommuner i landet og det er utarbeidet en realfagsstrategi som omfatter barnehage og skole både på barne- og ungdomstrinnet. I dette skoleåret har det vært gjort mye godt arbeid med kompetanseheving og utvikling av lærende nettverk som helt sikkert vil gi positive langtidsvirkninger på skoleresultatene for elevene i Gjerstad.

Vi fikk senere forlenget perioden som realfagskommune med to ekstra semestre ut 2017. Det er utviklet «Strategi for realfagskommunen Gjerstad (PDF, 911 kB)», som ble godkjent i kommunestyret 21.1.16.  (Sett inn link til strategidokumentet, se vedlegg)

Fra 1.1.16 er rådmannen prosjektleder for Realfagskommunen. Det er en styringsgruppe som består av enhetsleder og styrer barnehage og rektorene for de tre skolene. Videre er det en fokusgruppe som består av to personer fra hver av skolene og tre personer fra barnehage. Ledelse av både styringsgruppa og fokusgruppa ivaretas av prosjektleder.

Strategien inneholder fem innsatsområder:

  1. Etablere lærende nettverk
  2. Utvikling av analysekompetanse
  3. Utvikling av alle ansatte i skole og barnehages kompetanse
  4. Samarbeid med lokalt kompetansemiljø og næringsliv
  5. Foreldresamarbeid

Innen hvert av innsatsområdene er det en tiltaksplan som bearbeides videre gjennom 2016/17.

 

Illustrasjonsbilde realfagskommunen Gjerstad (www.gjerstad.kommune.no) - Klikk for stort bilde

Sist endret 13.07.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering