Vi bryr oss - sammen for barn og unge

Vi bryr oss - sammen for barn og unge - logo - Klikk for stort bilde

 

 

Kommunen har fått midler til å utvikle en modell for bedre tverrfaglig samarbeid for å identifisere barn som bekymrer, og hjelpe enda flere barn og unge, så tidlig som mulig i livet. Arbeidet skal gjelde alle barn som bekymrer.

Modellen synliggjør hvordan vi i kommunen  jobber på tre nivåer: individ-,enhets-og kommunalt nivå. 

 

Beskrivelse av nivåene
Individnivå: Ansvar og verktøy for den enkelte ansatte i møte med barn og familier
Enhetsnivå: Ansvar og verktøy på ledernivå i tjenester og enhet
Kommunenivå: Ansvar og strategier på øverste politisk og administrat

 

Individnivå:

Barn og ungdom: Har du det vanskelig?

Familie, venn, nabo eller trener:Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Ansatt i kommunen:

- Barnehage og skole: Er du bekymret for et barn eller ungdom?

- Helsepersonell: Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Enhetsnivå:

Samarbeidsmøter - tverrfaglige

Virksomhetsplan

Brukermedvirkning

Kompetanse og opplæring

Kommunenivå:

Kommuneplaner

Statlige føringer

Arbeidet skal gjelde alle barn som bekymrer. Eks. Barn i rusfamilier, barn med foreldre med psykiske vansker, Barn i lavinntektsfamilier, barn som opplever vold og seksuell misbruk, familier med høyt konfliktnivå, barn som blir mobbet osv.

 

En god oppvekst varer livet ut (jf. Oppvektsrapporten 2017) 

Modellen er under utvikling. Vi legger ut informasjon om prosjektet i løpet av prosessen. Vi ønsker medvirkning og tilbakemelding på modellen, så ikke nøl med å ta kontakt.

Det er opprettet et ressursteam som består av ansatte på tvers av enhetene som skal utvikle modellen og videreformidle kunnskap til alle ansatte som jobber med barn og unge. I ressursteamet sitter representanter fra Barneskolene, Ungdomskolen, SFO, Barnehagen, NAV, Barnevernet, PPT, Familiehuset.

En oversikt over ressurspersoner finner du under her, slik at ansatte og foresatte kan kontakte disse ute i sin institusjon dersom dere har spørsmål.

Oversikt over ressurspersoner
 
Navn Rolle Kontaktinformasjon
Tonje Berger Ausland Enhetsleder Samfunnsenheten, Folkehelsekoordinator og Prosjektleder tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no
Ansettes i 2018 Prosjektkoordinator  
Lina Flaten Enhetsleder, Visedal barnehage Lina.Flaten@gjerstad.kommune.no
Monica Haugen Styrer, Visedal barnehage monica.haugen@gjerstad.kommune.no
Harald Færsnes Inspektør, Abel ungdomsskole, kontaktperson for skolene i prosjektet harald.faersnes@gjerstad.kommune.no
Carina Mæsel Fløystad Spes.ped.koordinator, Fiane barneskole Carina.Masel.Floystad@gjerstad.kommune.no
Linda Cecilie Trydal Spes.ped.koordinator, Gjerstad barneskole linda.cecilie.trydal@gjerstad.kommune.no
Solfrid Stiansen SFO-leder Solfrid.Irene.Stiansen@gjerstad.kommune.no
Hege Holte Ausland Barnevernspedagog, Barnevernstjenesten i Østregionen hege.holthe.ausland@gjerstad.kommune.no
Stein Jørgen Storø Ruskonsulent og boveilder, NAV Gjerstad stein.jorgen.storo@nav.no
Torill Hommefoss Sletten Helsesøster (+skolehelsetjenesten på u-skolen), MOT-coatch torill.sletten@gjerstad.kommune.no
Ingvill Mork Helsesøster (+skolehelsetjenesten barneskolene) Ingvill.Mork@gjerstad.kommune.no

Vi bryr oss - illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Sist endret 06.04.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland

Enhetsleder
Telefon :37 11 97 74
Mobil :415 27 851
E-post :tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering