Barnehage- og skolefaglig rådgivingstjeneste- Serviceerklæring


Mål for tjenesteområdet/enheten:

Tjenesten skal videreutvikle interkommunalt samarbeid, ivareta kommunens eier og myndighetsoppgaver, arbeide for samarbeid mellom barnehage og skole. Levere støtte og veiledning til brukerne.

Hva tjenestene omfatter:
 • Skoler og barnehage i Gjerstad.
 • Kommunale/ Interkommunale og tverretatelige samarbeidspartnere.
 • Øvrige innbyggere.
Hva du skal kunne forvente av tjenesten:
 • Løpende informasjon om skole- og barnehagefaglig utvikling, lover, forskrifter tilskuddsordninger m.m.
 • Legge til rette for samarbeid mellom tjenestene.
 • Interkommunalt samarbeid.
 • Veiledning og oppfølging.
 • Igangsetting av og informasjon om ulike kurs og kompetanse tiltak.
 • At du får gode råd og støtte når du trenger det.
Hva vi forventer av deg for å kunne yte tjenesten:
 • At virksomhetene tar kontakt når de trenger hjelp og veiledning.
 • At den enkelte gir tilbakemelding.
 • At den enkelte virksomhet er aktiv og følger opp vedtak. 
Sist endret 01.10.2012
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering