Barnehage- og skolefaglig rådgivingstjeneste

Barnehage- og skolefaglig rådgivingstjeneste samarbeider med øvrige kommuner i østregionen. Det er opprettet nettverk for skole og barnehagefaglige i østregionen.

Stillingen forvalter mye av eierrollen kommunene har, og det rapporteres til administrasjonssjef/enhetsleder i hver kommune. Det sammarbeides tett opp mot  Fylkesmannen i Aust-Agder på barnehage og utdanningsområdet.
 
Barnehage- og skolefaglig rådgiver har flere ulike oppgaver:
 • Opprettholde samarbeid i Østregionen 
 • Planlegge kompetansetiltak
 • Gjennomføring av kompetansetiltak/koordinere
 • Representere/delta for kommunen på eksterne møter
 • Samordne opptak
 • Godkjenning av nye eller utbygging/ombygging av barnehager
 • Gjennomføre tilsyn, rutiner, skjemaer etc. i barnehager
 • Behandle søknader om voksenopplæring
 • FSB møter, forum for skoler, barnehager og PPT
 • Statistikkarbeide og rapportering
 • Dispensasjonssøknader
 • Saksbehandling

Skjema:  Fås ved henvendelse til barnehage- og skolefaglig rådgiver.

Skoler og  barnehager i Gjerstad kommune:
Visedal barnehage
Fiane skole
Gjerstad skole
Abel ungdomsskole
Sist endret 26.09.2012
Fant du det du lette etter?
Serviceerklæring (1)
Login for redigering Login for redigering