Barneverntjenesten Øst i Agder ønsker støttespillere

Barneverntjenesten ønsker seg viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge. Vi trenger besøkshjem, støttekontakt, tilsynsfører, beredskapshjem og fosterhjem.

 

Barneverntjenesten Øst i Agder søker etter støttekontakter, besøkshjem, tilsynsførere, beredskapshjem og fosterhjem.

Barneverntjenesten Øst i Agder er et interkommunalt samarbeid mellom Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Vegårshei. Tjenesten er lokalisert på Brokelandsheia.

Barneverntjenesten har ansvar for barneverntiltak som blir satt inn for det enkelte barn/ungdom, deriblant tiltak som besøkshjem, støttekontakt, tilsynsfører, beredskapshjem og fosterhjem.

Vi ønsker oss viktige støttespillere i form av gode voksne personer som kan tenke seg å jobbe for barn og unge.

Oppdragene er:

Støttekontakt, noen timer pr uke.

Besøkshjem, 1-2 helger pr måned, privat hjem som tilbyr barn gode opplevelser.

Tilsynsfører, 4 timer 3 ganger pr år.

Beredskapshjem brukes kortvarig før en overgang til mer varig fosterhjem.

Kontaktpersoner:

Beredskapshjem, fosterhjem: Kari Witnes telefon: 474 52 786.

Besøkshjem, støttekontakt, tilsynsfører: Marianne Wroldsen telefon: 951 97 063.

Fosterforeldre - Klikk for stort bilde

Sist endret 18.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Wroldsen

Merkantil saksbehandler
Telefon :951 97 063
E-post :marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no
Marianne Wroldsen

Kari Witnes

Team fosterhjem/institusjon
Telefon :474 52 786
E-post :kari.witnes@gjerstad.kommune.no

Jobbe i Gjerstad

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema. Link finnes i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Tilbakemelding:

Når søknaden er mottatt vil du få bekreftelse på dette med informasjon om hvor lang tid prosessen vil ta.
Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Synes du det tar lang tid før du hører noe, må du ta gjerne ta kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.
Når stillingen er besatt vil du få informasjon om hvem som er tilsatt

Offentlig søkerliste

Kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste. Ønsker du at navnet ditt ikke skal vises, må du si fra om dette i søknaden. Deretter blir du kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom ønsket ditt ikke kan innvilges, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen før listen offentliggjøres.

Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

Utvidet søkerliste:

Alle søkerne til en stilling er part i saken, og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdannelse og arbeidserfaring for alle søkerne.. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet.

Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Flytte til Sørlandet?

Tenker du å flytte til Sørlandet for å jobbe og bo? Sørlandet er en av Norges fremste vekstregioner.

Login for redigering Login for redigering