Ledig stilling som ergoterapeut

Enhet for pleie- og omsorg lyser ut en 100 % stilling som ergoterapeut, med mulighet for lavere stillingsprosent hvis dette er ønskelig. Tiltredelse ihht avtale. Fra 1. mai skal det opprettes tjenestekontor i Gjerstad kommune, vil du være med å utvikle dette? Søknadsfrist 7. mars 2017.

Stillingens oppgaver og ansvar: Formidling av hjelpemidler, kartlegge, og vurdere søknader om helse- og omsorgstjenester.

Krav til utdanning:

Offentlig godkjent ergoterapeut, gjerne med erfaring fra kommunale pleie- og omsorgstjenester  

God evne til å arbeide selvstendig være fleksibel og til å fremme samarbeid med kolleger og andre faginstanser.

Gode datakunnskaper og evne til god skriftlig formulering. Førerkort er nødvendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn: Stillingen vil bli innplassert i st.kode 6517 – ergoterapeut med lønn ihht HTA Kap.4, ut fra beregnet ansiennitet. Ansettelse på vanlige kommunale vilkår.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Ellen C. Kveim, tlf.37 11 95 09, eller på epost: ellen.kveim@gjerstad.kommune.no

Søknadsfrist: 7.mars 2017

Det må benyttes elektronisk søknadsskjema for å søke på stillingen.

Velkommen som søker.

 

Gjerstadheimen - Klikk for stort bilde

Sist endret 24.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ellen Kveim

Enhetsleder
Telefon :37 11 95 09
E-post :ellen.kveim@gjerstad.kommune.no

Jobbe i Gjerstad

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema. Link finnes i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Tilbakemelding:

Når søknaden er mottatt vil du få bekreftelse på dette med informasjon om hvor lang tid prosessen vil ta.
Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Synes du det tar lang tid før du hører noe, må du ta gjerne ta kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.
Når stillingen er besatt vil du få informasjon om hvem som er tilsatt

Offentlig søkerliste

Kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste. Ønsker du at navnet ditt ikke skal vises, må du si fra om dette i søknaden. Deretter blir du kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom ønsket ditt ikke kan innvilges, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen før listen offentliggjøres.

Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

Utvidet søkerliste:

Alle søkerne til en stilling er part i saken, og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdannelse og arbeidserfaring for alle søkerne.. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet.

Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Flytte til Sørlandet?

Tenker du å flytte til Sørlandet for å jobbe og bo? Sørlandet er en av Norges fremste vekstregioner.

Login for redigering Login for redigering