Personalforsikring

Kommunen har tegnet forsikring som dekker ytelsene etter §§ 10 og 11 i HTA.

Kommunen har utvidet ordningen til også å omfatte ulykker som skjer i fritiden. Ordningen omfatter alle ansatte som ikke reserverer seg og arbeidstakerne må selv dekke omkostningene.

Du finner en nærmere orientering om personalforsikringene i den følgende brosjyreen:

"Personalforsikringer i arbeidsforhold" (PDF, 334 kB) av PK Ubøe AS med supplerende opplysninger fra Gjerstad kommune.

Kopi av forsikringsvilkårene kan du få ved å henvende deg til personalavdelingen.

Sist endret 10.10.2012
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering