Rutiner for oppfølging av sykefravær

Sykefravær som går over et lengre tidsrom skal følges opp av arbeidsgiver, arbeidstaker og relevante støttespillere som f.eks. NAV, lege, bedriftshelsetjenesten og IA-kontakt.

Skjemaet Rutiner for oppfølging av sykefravær - Del 1 og 2 (PDF, 39 kB) viser gangen i oppfølgingsprossen for de involverte partene, hvem som gjør hva innenfor visse tidsrom.

Skjemaet Rutiner for oppfølging av sykefravær - del (DOC, 42 kB) 3 er en individuell oppfølgingsplan. Denne skal fylles ut av enhetsleder og ansatt og vil bli benyttet i oppfølgingsprosessen.

IA logo
IA logo
Sist endret 10.10.2012
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering