Verneombudsordningen

Verneombudsordningen - inndeling i verneområder i Gjerstad kommune

Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt følgende inndeling av verneområder og oppnevnt følgende verneombud

Hovedvernombud i Gjerstad kommune er:

Karianne Hoksrud, Barnevernstjenesten. (karianne.hoksrud@gjerstad.kommune.no)

 

Inndeling av verneområder og verneombud Her er en inndeling av de forskjellige verneområdene i kommunen som er vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget. Her finner du også de ansvarlige enhetsledere og verneombudene for området.
Inndeling av verneområder og verneombud
VerneområdeAnsvarlig enhetslederVerneombud
1. Fiane skoleEnhetsleder skole Esther HoelThomas Christensen
2. Gjerstad skoleEnhetsleder skole Esther HoelMarit Lohne Presthagen
3. Abel ungdomsskoleEnhetsleder skole Esther HoelOlav Engh
4. Visedal barnehage, avd. Renstøl og AlvheimEnhetsleder for Visedal barnehage Lina FlatenAlvheim: Helena Øygarden, Renstøl: Astri Beate Eikeland
5. Ansatte ved Gjerstadheimen, Hoppehagen 10, Hoppehagen 14 og 15, hjemmetjenesten og ”Gamle Banken”Enhetsleder for pleie- og omsorgsenheten Ellen C. KveimCathrine Tegleverket og Hjemmestjenesten: Janne Linn Mykland Haugen
6. Ansatte på kommunehuset: Rådmannen, Administrasjonesenheten og SamfunnsenhetenEnhetsledere: ADM Lasse Fosse, SAMFUNN Tonje AuslandTom Jacobsen
7. Avd. teknisk drift - utedrift/renholdEnhetsleder: Samfunn, teknisk utedrift Tonje AuslandHenning Eng
8. Kontoransatte i Familiehuset på Gjerstadsenteret, legekontoret på Brokelandsheia og Gamle BankenEnhetsleder for ”Familiehuset”, Elfi-Brit JonassenMona Lien
9. Kontoransatte i NAV, GjerstadsenteretEnhetsleder for NAV, Trond FjellKristin Halvorsen
10. Barneverntjenesten Øst i AgderEnhetsleder for Barneverntjenesten, Knut HagenHege Holte Ausland

 

Det avholdes verneombudsmøte på vår og høst der alle deltar. Tema er oppfølging av arbeidet med HELSE – MILJØ og SIKKERHET i enhetene og gjennomføring av den årlige vernerunden i enhetene som verneombudene er med på sammen med leder. Leder er hovedverneombud Astrid Haukenes Bråten. Arbeidsgivers representant er Lasse Fosse, Administrasjonsenheten.

Alle ansatte har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig at meldinger om avvik og risiko blir tatt opp med verneombud og meldt videre til leder gjennom web – baserte HMS verktøyet QM+ som er å finne på kommunens hjemmeside; www.gjerstad.kommune.no . Klikk deg inn på ORGANISASJON og fanen LOGG INN der Min Vakt og QM+ ligger.

Arbeidsmiljø skal være tema på alle personalmøter.

Mangler du brukernavn og passord i QM+; ta kontakt med nærmeste leder.

NB! Meldingsskjemaet kan også brukes til å komme med gode forslag som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

LA OSS SAMMEN TA VARE PÅ OG UTVIKLE ET GODT ARBEIDSMILJØ PÅ VÅR ARBEIDSPLASS

Publisert av Astrid Haukenes Bråten. Ansvarlig Lasse Fosse. Sist endret 08.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering