Rådmannen

Rådmannen er øverste administrative leder for de ansatte i kommunen.

Rådmannens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens delegeringsreglement. Rådmannen er bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte. 

Kommunen vedtar kommuneplanen som oppdateres løpende ved budsjett- og økonomiplan/handlingsprogramvedtak. Planen gir overordnede føringer for rådmannens arbeid.

Kommunestyret inngår egen lederavtale med rådmannen, som gjennomgås i formannskapsmøte 2 ganger årlig.

Rådmann er: 

  • øverste administrative og faglige leder (formelt ansvar) for den samlede administrasjon og tjenesteproduksjon i Gjerstad kommune
  • ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar)
  • ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgavene kommunen har, slik de fremgår av kommunens planer og styringsdokumenter (resultatansvar)
  • ansvarlig for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar)
  • ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester(utviklingsansvar)

Rådmannens ledergruppe:

Rådmannens ledergruppe består i tillegg til rådmann av økonomisjef og kommunens enhetsledere. Rådmannens ledergruppe utgjør kommunens strategiske ledelse. Det er viktig og nødvendig at hele organisasjonen tenker og handler helhetlig i tillegg til hver sine definerte fagansvar.

Formålet for rådmannens ledergruppe:

"Ledergruppa skal sammen og i henhold til politiske vedtak, sikre kvalitetsmessig gode tjenester for innbyggerne i Gjerstad.

I rådmannens ledergruppe er vi alle ledere i Gjerstad kommune, og bærer med dette et felles ansvar. Vi skal på en respektfull og åpen måte utfordre hverandre, og støtte hverandre i dette arbeidet. Vi jakter på nye ideer, forbedringer og muligheter."

Sist endret 27.04.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torill Neset

Rådmann
Telefon :37 11 97 31
Mobil :911 89 779
E-post :torill.neset@gjerstad.kommune.no
Torill Neset
Login for redigering Login for redigering