Familiehuset

Familiehuset er koordinerende enhet med tanke på forebyggende arbeid, folkehelse og psykisk helse i kommunen. Hver tjeneste har egne primæroppgaver som er beskrevet i virksomhetsplaner.

Familiehusets visjon: Sammen gjør vi en forskjell.
 
Tjenester overfor barn, unge og familier er blitt samlet i en enhet som er blitt gitt navnet Familiehuset.

Familiehuset sikrer tverrfaglig tilbud. Enheten representerer bredde i kompetanse og tjenester som kommunen gir barn, unge og familier. Familiebegrepet inkluderer også voksne enkeltpersoner som mottar tjenester.

Familiehuset er koordinerende enhet med tanke på forebyggende arbeid, folkehelse og psykisk helse i kommunen. Hver tjeneste har egne primæroppgaver som er beskrevet i virksomhetsplaner.
 
Vi har utviklet et verdidokument, våre verdier er PULS; pålitelige, uredd i tilnærming, løsningsfokusert og samarbeidssøkende. Verdiene preger arbeidet internt og eksternt og er retningsgivende for vårt arbeid. 

Følgende tjenester er samlokalisert i Familiehuset:

 • Helsestasjonen - og skolehelsetjeneste.
 • Jordmortjeneste.
 • Tiltak for funksjonshemmede (TFF).
 • Psykisk helsetjeneste.
 • Flyktningtjenesten.

Familiehuset samarbeider tett med de to interkommunale tjenester for barn: PPT- pedagogisk psykologisk tjeneste samlet i Risør og Barneverntjenesten Øst i Agder som er lokalisert på Brokelandsheia. Krisesenteret i Arendal er Gjerstad kommune en del av, samt legevaktordningen i Arendal. Gjerstad kommune ved Familiehuset drifter Gjerstad legekontor på Brokelandsheia.


Tjenesteområder:
Familiehuset har ansvar for følgende tjenesteområder:
 

 •  Helsestasjon for ungdom  
 •  Fysioterapi for barn 
 •  Kontaktsenteret
 •  Legetjeneste
 •  Pasientombud
 •  IPLOS

Tjenestebeskrivelsene finnes under det enkelte tjenesteområdet, trykk på teksten merket med blått. Se også oversikt over serviceerklæringer, her finner du også beskrivelser for de enkelte tjenestene.
 
Prosjekter:
 

 
Mål:
 

 • Gi en mer helhetlig, tilgjengelig og bedre koordinert tilbud til målgruppen barn, unge og familier.
 • Sikre et godt tverrfaglig arbeid gjenom medarbeidere som er kompetente og trygge som fagpersoner.

 
Tiltak:
 

 • Gjennom hensiktsmessige strukturer tilrettelegge for tettere og bedre samhandling i tverrfaglige team.
 • Jobbe erfaringsbasert med fokus på analyse og tiltak.
 • Faste møteplasser med fokus på stramme former og innhold. 
Sist endret 13.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering