Enhet for pleie og omsorg

Gjerstad kommune har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp og bistand til personer som bor eller oppholder seg i kommunen, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven

Pleie- og omsorgstjenestene skal være preget av kvalitet, være fleksible og individuelt utmålt. Kommunens innbyggere skal være trygge på at de får nødvendige omsorgstjenester ved behov.

Enheten består av :

Institusjon
Sykehjem, korttid- og rehabilitering, avlastning, skjermet avdeling, dagtilbud for hjemmeboende og vaskeri. Kjøkken og renhold. Kjøkkenet tilbyr levering av middag for personer som mottar omsorgstjenester fra kommunen.

Hjemmetjenester
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester, BPA(brukerstyrt personlig assistent), avlastning, omsorgslønn og omsorgsboliger / hybler.

Tjenester til funksjonshemmede
Boliger med heldøgns tilsyn; Hoppehagen 10 og Hoppehagen 14-15, støttekontakt og avlastning for funksjonshemmede over 18 år

Tjenester som tilbys ved enhet for pleie og omsorg:

Sist endret 06.06.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ellen C. Kveim

Enhetsleder
Telefon :37 11 95 09
E-post :ellen.kveim@gjerstad.kommune.no
Relevante lover (1)
Login for redigering Login for redigering