Teknisk drift

Enhet for samfunn og teknikk har ansvarsområder som bidrar mye for at Gjerstad kommune skal være en god kommune å bo og arbeide i. Vi ønsker å legge vekt på bredde og mangfold i kulturliv og næringsliv, samt være en god tilrettelegger.

Enhetens ansvarsområde omfatter i hovedsak:

Overordnet planlegging:

 • Kommuneplanlegging.
 • Bistand til oppfølgingen av overordnede planer.
 • Deltagelse i utredninger av overordnet betydning for kommunen.

Kultur:


 • Bibliotek
 • Kulturskole
 • Kulturvern, museum og lokalhistorie
 • Formidling av tilskuddsmidler
 • Planarbeid på kulturområdet
 • Idrett og friluftsliv
 • Allmennkultur
 • TV-aksjonen

Kultur - serviceerklæring

Gjerstad folkebibliotek - serviceerklæringNæringsutvikling og landbruk: • Stimulering og tilrettelegging for næringsutvikling
 • Planlegging og gjennomføring av VÅG-prosjekter (kompensasjonstilskudd fra fylkeskommunen som følge av økt arbeidsgiveravgift) i partnerskap med kommunene og næringslivet i Vegårshei, Åmli og Gjerstad.
 • Formidling av tilskuddsmidler til landbruk og annen næring
 • Veiledning innenfor landbruket
 • Næringsrådgivning
 • Saksbehandling for Regionalt Næringsfond for Østregionen

Næringsutvikling - serviceerklæring

Landbruksplan for Gjerstad 2007 - 2010

Kartvedlegg til Landbruksplan for Gjerstad 2007 - 2010Tekniske tjenester:
 

 • Brann- og feiervesen (Formelt organisert/underlagt under Østre Agder Brannvesen fra 01.01.2008)
 • Utedrift
 • Vann- og avløp
 • VeierAreal, ressurs- og byggesaksbehandling: • Konsesjonsbehandling, bo- og drivepliktssaker
 • Behandling av saker etter jord og skoglov
 • Arealplanlegging og forvaltning
 • Planlegging og saksbehandling vedrørende forvaltning av grunn, vann, flora og fauna
 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • Fradeling av grunn og oppmåling av arealer
 • Etablering og ajourhold av digitale kartbaser
 • Samferdsel sett i næringssammenheng

Plan- og byggesaksbehandling - serviceerklæring

Oppmåling - serviceerklæring

Landbruksforvaltningen - serviceerklæringTjenester

Enhet for samfunn og teknikk har ansvar for følgende tjenester (med forbehold om endringer):
 

 • Kultur
 • Næring
 • Jord og skogbruk
 • Oppmåling/kart
 • Delingsforretning
 • Grensejustering
 • Grensepåvisning
 • Sammenføyning av eiendommer
 • Seksjonering
 • Byggesaksbehandling
 • Beredskap
 • Brann og feiervesen
 • Kommunale avgifter
 • Kommunelege
 • Vann og avløp
 • Renovasjon og slam
 • Veger
 • Salg av boligtomter
 • Salg av næringstomter 
Sist endret 17.06.2016
Samfunn og teknikk

Vaktordning for samfunn og teknikk.Enhetens arbeidsområder er samfunnsutvikling, planarbeid, tekniske tjenester, kart og oppmåling, byggesaksbehandling, salg av boligtomter, prosjektgjennomføringer og vedlikeholdsoppgaver på kommunale bygg, vann- og avløpsanlegg, renhold, folkehelse, landbruk, konsesjon, klima- og miljø, bibliotek, kultur, næring, tverrfaglige og tverretatlige prosjekter og samordning og samvirke med enhetene i kommunen generelt.

Logo retriver

Gjerstad folkebibliotek ligger i Gjerstadsenteret i øvre Gjerstad. Foruten vanlig utlånsvirksomhet til barn, ungdom og voksne, tilbyr biblioteket arrangementer, debatter og utstillinger, samt adgang til dataverktøy og Internett.

Betalingsoversikt for kommunale eiendomsgebyr for Gjerstad kommune

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Teknisk Vakt

Telefon :909 62 500
Mobil :909 62 500
E-post :vaktmester@gjerstad.kommune.no
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering