Teknisk drift

Enhet for samfunn og teknikk har ansvarsområder som bidrar mye for at Gjerstad kommune skal være en god kommune å bo og arbeide i. Vi ønsker å legge vekt på bredde og mangfold i kulturliv og næringsliv, samt være en god tilrettelegger.

Enhetens ansvarsområde omfatter i hovedsak:

Overordnet planlegging:

 • Kommuneplanlegging.
 • Bistand til oppfølgingen av overordnede planer.
 • Deltagelse i utredninger av overordnet betydning for kommunen.

Kultur:


 • Bibliotek
 • Kulturskole
 • Kulturvern, museum og lokalhistorie
 • Formidling av tilskuddsmidler
 • Planarbeid på kulturområdet
 • Idrett og friluftsliv
 • Allmennkultur
 • TV-aksjonen

Kultur - serviceerklæring

Gjerstad folkebibliotek - serviceerklæringNæringsutvikling og landbruk: • Stimulering og tilrettelegging for næringsutvikling
 • Planlegging og gjennomføring av VÅG-prosjekter (kompensasjonstilskudd fra fylkeskommunen som følge av økt arbeidsgiveravgift) i partnerskap med kommunene og næringslivet i Vegårshei, Åmli og Gjerstad.
 • Formidling av tilskuddsmidler til landbruk og annen næring
 • Veiledning innenfor landbruket
 • Næringsrådgivning
 • Saksbehandling for Regionalt Næringsfond for Østregionen

Næringsutvikling - serviceerklæring

Landbruksplan for Gjerstad 2007 - 2010

Kartvedlegg til Landbruksplan for Gjerstad 2007 - 2010Tekniske tjenester:
 

 • Brann- og feiervesen (Formelt organisert/underlagt under Østre Agder Brannvesen fra 01.01.2008)
 • Utedrift
 • Vann- og avløp
 • VeierAreal, ressurs- og byggesaksbehandling: • Konsesjonsbehandling, bo- og drivepliktssaker
 • Behandling av saker etter jord og skoglov
 • Arealplanlegging og forvaltning
 • Planlegging og saksbehandling vedrørende forvaltning av grunn, vann, flora og fauna
 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • Fradeling av grunn og oppmåling av arealer
 • Etablering og ajourhold av digitale kartbaser
 • Samferdsel sett i næringssammenheng

Plan- og byggesaksbehandling - serviceerklæring

Oppmåling - serviceerklæring

Landbruksforvaltningen - serviceerklæringTjenester

Enhet for samfunn og teknikk har ansvar for følgende tjenester (med forbehold om endringer):
 

 • Kultur
 • Næring
 • Jord og skogbruk
 • Oppmåling/kart
 • Delingsforretning
 • Grensejustering
 • Grensepåvisning
 • Sammenføyning av eiendommer
 • Seksjonering
 • Byggesaksbehandling
 • Beredskap
 • Brann og feiervesen
 • Kommunale avgifter
 • Kommunelege
 • Vann og avløp
 • Renovasjon og slam
 • Veger
 • Salg av boligtomter
 • Salg av næringstomter 
Sist endret 17.06.2016
Samfunn og teknikk

Vaktordning for samfunn og teknikk.Logo retriver

Biblioteket i Gjerstad finner du i Gjerstadsenteret, her kan du låne bøker og andre medier, du kan låne data med internett og kunne bli med på arrangementer.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Teknisk Vakt

Telefon :909 62 500
Mobil :909 62 500
E-post :vaktmester@gjerstad.kommune.no
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering