Samfunnsenheten

Enhetens arbeidsområder er samfunnsutvikling, planarbeid, tekniske tjenester, kart og oppmåling, byggesaksbehandling, salg av boligtomter, prosjektgjennomføringer og vedlikeholdsoppgaver på kommunale bygg, vann- og avløpsanlegg, renhold, folkehelse, landbruk, konsesjon, klima- og miljø, bibliotek, kultur, næring, tverrfaglige og tverretatlige prosjekter og samordning og samvirke med enhetene i kommunen generelt.

Samfunnsenheten har ansvar for følgende tjenester

 • Overordnet planlegging
 • Plansaker
 • Samferdsel
 • Kultur
 • Bibliotek
 • Næring
 • Jordbruk
 • Skogbruk
 • Beredskap
 • Folkehelse
 • Skole og barnehagefaglig rådgivning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Byggesaker
 • Vei, vann og avløp
 • Forvaltning av kommunale bygninger og uteareal
 • Teknisk vakt

 

Sist endret 06.04.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland

Enhetsleder
Telefon :37 11 97 74
Mobil :415 27 851
E-post :tonje.berger.ausland@gjerstad.kommune.no

Ole Arthur Løite

Tjenesteleder teknisk drift
Telefon :37 11 97 82
Mobil :907 81 271
E-post :ole.loite@gjerstad.kommune.no
Ole Arthur Løite

Ole Andreas Sandberg

Næringssjef
Telefon :37 11 97 22
Mobil :957 56 199
E-post :ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no
Ole Andreas Sandberg
Login for redigering Login for redigering