Visedal barnehage

Gjerstad Kommune har en barnehage, bestående av to avdelinger. Den ene avdelingen; Renstøl, finner du på Sundebru, den andre avdelingen; Alvheim, ligger i den øvre delen av kommunen. Barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn fra 1 – 6 år.

Bilde av Alvheim (Gjerstad kommune) - Klikk for stort bilde

Bilde av Renstøl (Gjerstad kommune) - Klikk for stort bilde


§ 12 a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
 

Gjerstad kommune har som en prøveordning i to år gått ut over lovens minstekrav, og innført to lovmessige barnehageopptak pr år.

Ett med søknadsfrist 1.mars og oppstart 1.august, og et med søknadsfrist 1.oktober og oppstart 1.februar. Eventuelle ledige plasser tildeles fortløpende gjennom hele året.

Vedtekter for Visedal barnehage. (PDF, 340 kB)

 

Sist endret 06.10.2016
Visedal barnehage
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Lina Flaten

Enhetsleder barnehagene
Telefon :37 11 95 51
Mobil :990 21 102
E-post :lina.flaten@gjerstad.kommune.no
Lina Flaten
Hjemmeside (1)
Tjenestebeskrivelse (1)
Relevante lover (1)
Login for redigering Login for redigering