Politikk og lokaldemokrati

Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosesser kommunens viktigste oppgaver.

Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter som utgjør kommunestyret, formannskap, komiteer og utvalg.

Oversikter over politiske partier, politikerne og styrer, råd og utvalg er tilgjengelige fra menyen til venstre.

De demokratiske prosesser inkluderer det politiske system, men er også prosesser som drives av kommunens administrasjon ofte i forkant av den politiske behandling.
Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.

Politisk organisasjonskart
Politisk organisasjonskart
Sist endret 21.01.2013
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering