Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

På denne siden vil du kunne finne relevant informasjon og dokumenter som omhandler kommunereformen, og hvordan det vil kunne påvirke Gjerstad.

Folkemøter og informasjonsmøter

Tirsdag 24. mai kl. 18.00 på Abel ungdomsskole (gjennomført)

Tirsdag 19. april kl. 18.00 på Gjerstad skole (gjennomført)

 

Forhandlingsmøter om kommunereform

I perioden mars og april 2016 foregår forhandlinger om intensjonsavtale om sammenslåing mellom kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Arendal. Vegårshei kommune forkastet intensjonsavtalen i sitt kommunestyremøte den 19.04.16. Deretter ble en ny avtale signert. 4K-øst mellom de gjenværende kommunene. Dette ble skrinlagt som følge resultater i innbyggerundersøkelser (Gjerstad og Risør) og folkeavstemming (Risør). 

I kommunestyremøte den 26. mai 2016 ble det vedtatt at Gjerstad kommune inviterer Risør kommune til forhandlinger om 2K (Gjerstad og Risør). Risør kommune takket ja til dette. I forhandlingsutvalget fra Gjerstad kommune inngår formannskapet, èn representant fra hver av kommunestyrets politiske partier som ikke er representert i formannskapet, hovedtillitsvalgt og rådmann. Det er lagt opp til innbyggerinvolvering i form av ny innbyggerundersøkelse og ett folkemøte i denne prosessen. Den 22. juni vedtok bystyret i Risør å ikke gå videre i 2K-forhandlinger med Gjerstad kommune. Alle forhandlingsmøtedatoer er derfor avlyst.

 

Viktige datoer, referater og annen relevant informasjon:

 

30.06.16: Protokoll fra Gjerstad kommunestyre - vedtak om kommunereform (PDF, 185 kB)

30.06.16: Ekstraordinært kommunestyremøte på Almuestaua.

22.06.16: Bystyret i Risør vedtok å ikke gå videre i 2K-forhandlinger med Gjerstad kommune.

16.06.16: Referat (PDF, 185 kB) fra forhandlingsmøte 2 K 15. juni 2016.

15.06.16: Forhandlingsmøte 2K (Gjerstad og Risør). 

23.05.16: Resultatet (PDF, 2 MB) av innbyggerundersøkelsen 4K-Øst ble offentliggjort.

23.05.16: Felles kommunestyremøte med 4K-øst i Risørhuset, justert program lastes ned her.

20.05.16: Avis om 4K-Øst utgitt og distribuert til alle husstander i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal.

19.05.16: Høringsfrist intensjonsavtale 4K-øst.

02.05.16: Innbyggerundersøkelse igangsettes fra uke 18. 400 innbyggere i Gjerstad kommune vil bli oppringt. Resultatet blir publisert på felles kommunestyremøte 4K-øst den 23. mai 2016.

30.04.16: Utlysning av høring om intensjonsavtalen 4K-øst.

27.04.16: Intensjonsavtale 4K-øst (Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal). (PDF, 353 kB)

27.04.16: Kommunaldepartementets foreløpige beregninger av endringer i inntektssystemet.

14.04.16: Informasjonsbrosjyren "10 spørsmål om kommunereform i din kommune". (PDF, 1000 kB) Brosjyren distribueres til alle innbyggerne i Gjerstad kommune innen medio uke 16.

07.04.16: Intensjonsavtale - signert, versjon 1, 7. april 2016 (PDF, 324 kB)

07.04.16: Referat forhandlingsmøte 3, den 7. april 2016 (PDF, 585 kB)

17.03.16: Intensjonsavtale UTKAST, versjon 0 1 - 17.mars 2016. (PDF, 450 kB)

17.03.16: Referat forhandlingsmøte 2, den 17. mars 2016. (PDF, 407 kB)

09.03.16: Referat forhandlingsmøte 1, den 9. mars 2016. (PDF, 505 kB)

05.01.16: Resultat innbyggerundersøkelsen levert 26.oktober 2015

 

Kommunens utredning:

Kommunereformen 2014-2016 Hovedfase 1 i Gjerstad kommunes utredningsoppdrag (PDF, 2 MB)

Kommunereformen 2014-2016 Fase 2 i Gjerstad kommunes utredning i kommunereformen, politisk prosess (PDF, 330 kB)

Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter (PDF, 848 kB)

 

Østre Agders utredning:

Framtidig kommunestruktur i Østre Agder. (PDF, 5 MB)

 

 

Veiledere:

Lokal veileder for Aust-Agder (Fylkesmannens jungelveileder (PDF)) (PDF, 3 MB)

 

Rapporter o.l.:

Stortingsmelding "Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner" (PDF, 3 MB)

Ekspertutvalgets delrapport: Kriterier for god kommunestruktur (PDF, 2 MB)

Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) (PDF, 8 MB)

 

Lenker:

Kommunereform.no

 

 

Prosess - Klikk for stort bilde

Sist endret 07.07.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torill Neset

Rådmann
Telefon :37 11 97 31
Mobil :911 89 779
E-post :torill.neset@gjerstad.kommune.no
Torill Neset
Login for redigering Login for redigering