Administrasjonsutvalg

Kommunelovens § 25 regulerer partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg og loven sier at flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen. Loven sier videre at kommunestyret selv velger kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse. Dette innebærer at kommunestyret må velge leder og nestleder i administrasjonsutvalget.

Administrasjonsutvalget er Gjerstad kommunes faste utvalg i personal- og organisasjonssaker av prinsipiell art og behandler ansettelses- og personalsaker.

Ansvarsområder:
 

  •  Personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk
  •  Organisasjonsutvikling
  •  Oppgaver knyttet til arbeidsgiverfunksjonen

 
Administrasjonsutvalget består av:
 

Medlem Parti
Egil Nic.Haugland, leder AP
Knut Erik Ulltveit, nestleder SP
Inger Løite AP
Halvard Skaaland FRP
May Yvonne Hjellvik H
Ole Lund Ansattrepresentant
Janette Bråten Ansattrepresentant

Sekretær:Lasse Fosse

Sist endret 27.10.2015
Fant du det du lette etter?
Relevante lover (1)
Login for redigering Login for redigering