Formannskapet

Formannskapet er nest øverste politiske organ i Gjerstad kommune og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg, såfremt ikke minst ett av kommunestyrets medlemmer krever at det avholdes forholdsvalg, og vil i de fleste tilfeller være den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunene.

Formannskapet skal i henhold til Kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker. 

Kontaktinformasjon til formannskapet finnes her.

Møteplan, klikk her.

Formanskapet 2015 - 2019 I Gjerstad består formannskapet av sju personer:
Formanskapet 2015 - 2019
NavnTypeParti
Inger Haldis LøiteOrdfører AP
Knut Erik UlltveitVaraordfører SP
Egil Nic. HauglandMedlem AP
Marie BakkaMedlem SP
Gro EskelandMedlem SP
Rune HagestrandMedlem H
May Yvonne HjellvikMedlem H
Sist endret 30.03.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt

Konsulent/arkivansvarlig
Telefon :37 11 97 50
Mobil :928 11 423
E-post :kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Kai Høgbråt
Relevante lover (1)
Login for redigering Login for redigering