Kommunestyret

Kommunestyret, kommunens øverste organ, velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Gjerstad kommunestyre har 17 medlemmer og ledes av ordfører Inger Haldis Løite (AP). Varaordfører er Knut Erik Ulltveit (SP). 

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes i Almestua og starter normalt kl. 18:30.

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum.

Kontaktinformasjon til kommunestyret finnes her.
 

Møteinnkallinger-/protokoller

Web-TV

Kommunestyret 2015 - 2019 Gjerstad kommunestyre har 17 medlemmer og ledes av ordfører Inger Haldis Løite (AP. Varaordfører er Knut Erik Ulltveit (SP).
Kommunestyret 2015 - 2019
Etternavn, fornavn: Partitilhørighet:
Inger Haldis Løite (ordfører)AP
Egil Nic. HauglandAP
Evie Katrin Lønne (til 31.5.17)AP
Håkon SundsliAP
Knut HageliaAP
Albert NævestadAP
Knut Erik Ulltveit (varaordfører)SP
Marie BakkaSP
Gro EskelandSP
Kåre DalaneSP
Anette KveimSP
Stein Rune HagestrandH
Steinar PedersenH
May Yvonne HjellvikH
Morten Sverre PresthagenH
Eddny ØybekkKRF
Halvard SkaalandFRP
Sist endret 21.10.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt

Konsulent/arkivansvarlig
Telefon :37 11 97 50
Mobil :928 11 423
E-post :kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Kai Høgbråt
Relevante lover (1)
Login for redigering Login for redigering