Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og instruks avgi uttalelse overfor kommunestyret i regnskapssaken. I tillegg kan utvalget behandle sakersom blir oversendt fra kommunestyret eller gi uttalelse i saker fra enkeltmedlemmer av utvalg/kommunestyre dersom utvalget finner grunn til det.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksette granskning eller undersøkelser, eller vedta at revisjonen skal utføre konkrete oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et ankeorgan for enkeltpersoner, medlemmer av kommunestyret eller politiske utvalg og partier.

Sakspapirer legges ut på nettsidene: www.temark.no

Kontrollutvalge har sine møter på kommunehuset. Møtene er normalt åpne for publikum.
Møtedatoer 2017: Onsdager kl 12:00.

15. februar, 24. mai, 20. september og 22. november.
Møte- og arbeidsplan er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. 

Kontrollutvalgets sekretær:

Benedikte Vonen

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark)
PB. 788 Stoa
4809 Arendal.
Tlf.: : 90 58 90 43
e-post: benedikte.vonen@temark.no


Kontrollutvalget 2015 - 2019 Kontrollutvalget i Gjerstad består i perioden (2015 – 2019) av følgende medlemmer:
Kontrollutvalget 2015 - 2019
MedlemmerVaramedlemmer
Nils Audun Gryting, lederTone Helene Strat
Mona Hoel, nestlederHans Martin Ulltveit
Albert Nævestad
Publisert av Kai Høgbråt. Ansvarlig Kai Høgbråt. Sist endret 22.12.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering