Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for Gjestad kommune i saker som angår funksjonshemmede.
Hovedintensjonen er å sikre medvirkning og bidra til økt deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.
Medvirkningen skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser, og skal etter loven være åpen, bred og tilgjengelig. Rådet velgest av kommunnestyret og består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
 

Rådets medlemmer 2015 -2019

Representant Personlig vararepresentant
Mona Hoel, leder Kåre Dalane
Else Uyar, nestleder Sissel Mostad Westberg
Vivi Ausland Bakler* Ole Einar Seierdalen
Tor Arne Nøst Ragnhild Løvdal
Knut Hagelia Annie Irene Vika


*Vivi Ausland Bakler representerer Gjerstad revmatikerlag.
Sekretær: Kai Høgbråt
Saksliste publiseres ca. 1 uke før møtet og protokoll noen dager etter møtet. Sakslister og protokoller kan lastes ned fra innsynsmodulen.


Kommunestyret vedtok reglement for rådet (PDF, 141 kB) 22. november 2007.
I kommunestyresak 15/12 fikk rådet møte- og talerett i kommunestyret i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Rundskriv A-28/2007 (PDF, 202 kB) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Sist endret 10.01.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt

Konsulent
Telefon :37 11 97 50
Mobil :928 11 423
E-post :kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Kai Høgbråt
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering