Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk.

Gjerstad kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS. Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret.

Opplysningene i Styrevervregisteret er publisert her: www.styrevervregisteret.no

Gjerstad kommunestyre vedtok i møte den 22.3.2007 å knytte seg til KS' styrevervregister.
Administrasjonsutvalget vedtok i møte den 30.10.2007 etiske retningslinjer. I pkt. 11 heter det:

"Gjerstad kommune har avtale om å bruke Styrevervregisteret i KS. Dette er en frivilling ordning som krever samtykkeerklæring fra den enkelte. Så langt det er mulig bør alle politikere, ledere og saksbehandlere med delegert myndighet og ansvar oppfordres til å registrere seg, selv om de ikke har noe verv. Fellestjenesten i Gjerstad kommune er ansvarlig for registrering og ajourføring av registeret."

Oversikt over registrerte politikere og ansatte i Gjerstad kommune.

Styrevervregisteret
Styrevervregisteret
Sist endret 07.11.2012
Fant du det du lette etter?
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering