Skjema

Kommunen har per i dag 3 elektroniske skjema. Ut over dette må du ta ut skjema i PDF format, se nedenfor, fylle de ut og sende til rette mottaker. Vi har også lagt ut lenker til skjemaer som kommunen benytter seg av fra forskjellige offentlige virksomheter.

Kommunen har som mål å ta i bruk flere elektroniske skjema.


Er det skjema du ikke kan finne, eller har spørsmål om, kan du ta kontakt med Fellestjenesten på telefon: 37 11 97 00, eller e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no

Elektroniske skjema
Elektroniske skjema
Elektroniske skjemaer 
Søknadsskjema Barnehage - Ny plass / endring / overflyttningElektronisk skjema
Søknadsskjema SFO - Ny plass / endring / utmeldingElektronisk skjema
Søknad på ledig stilling Elektronisk skjema
Familiehuset
Familiehuset
Familiehuset 
Rapporteringsskjema for støttekontakter og avlastere (TFF)Skjema (PDF, 233 kB)
Søknad om støttekontakt/avlastning (TFF)Skjema (PDF, 24 kB)
Timeliste for støttekontakter og avlastere (TFF)Skjema (DOCX, 107 kB)
Rapporteringsskjema - Støttekontakt, besøkshjem og tilsyn (BV)Skjema (PDF, 226 kB)
Timeliste Støttekontakt - Besøkshjem og støttekontakt - i familien (BV)Skjema (PDF, 212 kB)
Timeliste Støttekontakt - Oppdrag utenfor hjemmet - for tilsynsfører (BV)Skjema (PDF, 212 kB)
Næring
Næring
Næring 
Søknadsskjema VÅG-middlerSkjema (PDF, 115 kB)
Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledningSkjema (DOCX, 57 kB)
Pleie og omsorg
Pleie og omsorg
Pleie og omsorg 
Søknadsskjema helse- og omsorgstjenesterSkjema (PDF, 2 MB)
Søknadsskjema for støttekontakter og avlastere ved PLOSkjema (PDF, 23 kB)
Rapporteringsskjema for støttekontakter og avlastere ved PLOSkjema (PDF, 20 kB)
Timeliste for støttekontakter og avlastere ved PLOSkjema (PDF, 50 kB)
Kultur
Kultur
Kultur 
Søknadsskjema kulturmidler 2016
Søknadsskjema ledsagerbevisSkjema (PDF, 7 kB)
Skjema for ansatte
Skjema for ansatte
Skjema for ansatte  
Ansiennitetsskjema
Samfunnsenheten
Samfunnsenheten
Samfunn og Teknikk 
Søknad om sanitærabbonementSkjema (DOC, 186 kB)
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytterSkjema (PDF, 34 kB)
Melding om montering av vannmålerSkjema (PDF, 43 kB)
Ferdigmelding/besiktigelse vann og kloakkSkjema (DOC, 107 kB)
ByggsøkSkjema
Søknadsskjema ledsagerbevisSkjema (DOC, 56 kB)
Egenerklæring om konsesjonsfrihetSkjema (PDF, 684 kB)
Søknad om konsesjonSkjema (PDF, 155 kB)
Søknad om midlertidig endring av kommunela gebyrer ved omgjøring fra helårsbolig til fritidsboligSkjema (PDF, 65 kB)
Søknad om fritak for kommunale gebyrer for helårsbolig for ett årSkjema (PDF, 78 kB)
Skogbruk/Jakt/Fiske/Friluftsliv
Skogbruk/Jakt/Fiske/Friluftsliv
Skjema rapportering av felt rådyr og beverSkjema (PDF, 38 kB)
Veileder sett og skutt hjorteviltPDF (PDF, 2 MB)
LDIR-907Utbetaling fra skogfond til diverse formålLenke
LDIR-909Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkulturLenke
Andre skjemaer for skogbrukLenke
Barnehage
Barnehage
SkjemaWordPDF
Søknad om redusert foreldrebetalingWord (DOCX, 34 kB)PDF (PDF, 309 kB)
Sist endret 26.06.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering