Beredskap

Gjerstad kommune har i en krisesituasjon ansvar for å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og materielle verdier.

Ved større ulykker og lignende skal det organiseres en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker.

Gjerstad kommune har en overordnet beredskapsplan for hele kommunen og avdelingsvise beredskapsplaner.

Kommunens beredskapsplan er et nødvendig hjelpemiddel for å kunne reagere raskt, rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Mål for beredskapsarbeidet i Gjerstad kommune er:

  • Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå, håndtere krisesituasjoner og redusere konsekvenser av disse.

 

Kommunen har fra mai 2016 tatt i bruk et eget system for innbyggervarsling. Dette gjør det lett å få sendt sms/talemelding til en definert gruppe, eller alle, ved vannstengning, flom eller andre uforutsette hendelser.

Egenberedskap - Er du (u)forberedt?

Uforutsette hendelser, ulykker og utfordringer som langvarig strømbrudd eller isolasjon på grunn av ekstremvær, kan på kort tid snu opp ned på hverdagen vår. Spørsmålet du som innbygger må stille deg er i hvor stor grad du er forberedt på å takle uforutsette hendelser?

Selv om kommunen har et overordnet og lovfestet ansvar for innbyggernes sikkerhet, er det mye man også må og bør ta ansvar for selv. Det vil være situasjoner der strømmen kan bli borte, det kan bli kaldt, telefonen din kan slutte å virke, og måten vi lever på kan plutselig bli helt annerledes.

Kanskje vil du ikke kunne få hjelp så fort som du måtte ønske, og da må du kunne ta vare på deg selv og dine noen dager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer alle til å ha et reservelager av det man er aller mest avhengig av – både mat, vann og varmekilder.

Les mer om hvordan du kan være bedre forberedt: http://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/

Nyttige lenker:

Varsom.no – varsel om flom og skredfare

Agder Energi – strømutfall og driftsforstyrrelser

Kriseinfo.no – viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser

Vakttelefoner
Vakttelefoner
 Kontakt/linkTelefon
Brann110
Politi112
Ambulanse113
Alarmtelefon for barn og unge116111
Østre Agder krisesenterØstre Agder krisesenter37 02 33 44 (for kvinner)
Østre Agder krisesenterØstre Agder krisesenter48 89 88 44 (for menn)
LegevaktLegevakten i Arendal116117
Teknisk vaktTeknisk vakt909 62 500
Ledningsbrudd vann/avløpTeknisk vakt909 62 500
KriseledelseGjerstad kommune37 11 97 00
Ordfører400 60 772
Rådmann911 89 779
BarnevernBarneverntjenesten Øst i Agder479 93 333
Barnevernvakt akuttberedskap kveld/helgBarnevernvakten37 01 31 01
Fylkesmannen i Aust- og Vest-AgderBeredskapsavd Yngve Årøy951 36 846
Agder Energi Nettwww.aenett.no0 72 72
Mattilsynetwww.mattilsynet.no06040
Mijøverndepartementet47 70 09 84
Folkehelseinstituttetwww.fhi.no21 07 70 00
Sivilforsvaret Aust-AgderDistriktssjef Kjell Kvamme47 60 00 33
Publisert av Torill Neset. Ansvarlig Torill Neset. Sist endret 06.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torill Neset

Rådmann
Telefon :37 11 97 31
Mobil :911 89 779
E-post :torill.neset@gjerstad.kommune.no
Torill Neset
Liste (1)
Login for redigering Login for redigering