Næringsutvikling

Gjerstad har et variert næringsliv. Fra å være en landbrukskommune er det nå industri, handel og service som sysselsetter flest i tillegg til offentlig virksomhet. Hoveddelen av næringsvirksomheten er lokalisert enten på- eller i nærheten av Brokelandsheia.

Gjerstad kommune arbeider for å ha et nært samarbeid med næringslivet i kommunen. Det gjelder både i form av et løpende samarbeid med den enkelte næringsaktør og ved tilrettelegging for møteplasser mellom kommune og næringsliv og skole og næringsliv.

Kommunen har stor ledig kapasitet på attraktive næringsareal både innenfor- og utenfor sentrumsområdet på Brokelandsheia.

Gjerstad kommune samarbeider med hele Sørlandet for å oppnå visjonen for Regionplan Agder 2020 - "med overskudd til å skape"

Sist endret 18.06.2013
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ole Andreas Sandberg

Næringssjef
Telefon :37 11 97 22
Mobil :957 56 199
E-post :ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no
Ole Andreas Sandberg
Login for redigering Login for redigering