Rettsvesen


Konfliktråd

Konfliktrådet har til oppgave å megle i konflikter som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Partene skal selv aktivt bidra til å finne en løsning. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er nabo- og familiekonflikter og mindre alvorlige lovbrudd.

Forliksråd

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold.

Fri rettshjelp

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.


Sist endret 14.05.2012
Fant du det du lette etter?
Tjenestebeskrivelse (3)
Artikkel (2)
Login for redigering Login for redigering