Ansattoversikt


Enhet for helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Enhet for helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent (onsdager) 482 43 780 astrid.haukenes.braten@gjerstad.kommune.no

Støttekontakt og avlastning. Kontortid på onsdager.