Ansattoversikt


Visedal barnehage

Ansatte i avdelingen Visedal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidsrom Renstøl, Visedal barnehage 900 92 593
Avd. Allen, Visedal barnehage 481 40 837
Avd. Hammern, Visedal barnehage 947 87 390
Avd. Holmen, Visedal barnehage 947 80 955
Avd. Mølla, Visedal barnehage 901 28 724
Avd. Trydal, Visedal barnehage 481 24 098
Avd. Verket, Visedal barnehage 945 29 885
Kontor Alvheim, Visedal barnehage, barnehage 480 87 823
Kontor Renstøl, Visedal barnehage, barnehage 480 89 276
Enhetsleder Visedal barnehage 990 21 102 lina.flaten@gjerstad.kommune.no

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.

Styrer avd. Alvheim, Visedal barnehage 480 87 823 monica.haugen@gjerstad.kommune.no