2 ledige stillinger for lærere ved Abel skole i Gjerstad

Vil du være med i teamet på vår nye 1-10 skole i Gjerstad kommune?

Fra 1. august 2019 er det ledig 2 stillinger for lærere med formell godkjent kompetanse.

Stilling nummer en er en 100 % fast stilling.

Stilling nummer to er en 100 % vikarstilling for skoleåret 19/20.

Det forutsettes at faste lærere kommer med på videreutdanning.

For begge stillinger kan det være aktuelt å gå inn i en kontaktlærer-funksjon.

Søknadsfrist 25. april 2019.

Det kan bli flere ledige stillinger før skolestart.

Kvalifikasjonskrav

For begge stillinger gjelder at søkere må ha pedagogisk utdanning. Nye kompetansekrav legges til grunn. Det er ønskelig med spesialpedagogikk og utdanning i engelsk og matematikk. Det er også en fordel om søker kan undervise i musikk.

Ny skole  

Abel skole er fra 1.8.2019 en ny 1-10 skole og blir Gjerstads eneste skole fra høsten 2019. Skolen har ca. 270 elever og har et kollegium som gleder seg til å ta imot akkurat deg!

Skolens satsingsområder

Gjerstad er en MOT kommune og Abel skole jobber etter prinsippet om å inkludere alle. Vi har TL-programmet for alle elever. Barnetrinnet har lang erfaring med Erasmus+ og first lego-league, Gjerstad kommune er en realfagskommune. I ny skole ønsker vi fokus på felles elevsyn og god klasseledelse.

Egenskaper

Det blir lagt vekt på gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til “å ta i et tak”. Du må være en tydelig klasseleder og ha kunnskap om tilpasset opplæring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved ansettelse må det legges frem politiattest.

Lønn

Stillingen lønnes ihht HTA Kap.4.1 og ut fra beregnet ansiennitet. Ansettelse for øvrig på vanlige kommunale vilkår.

Informasjon

Har du spørsmål om stillingene, kan du ta kontakt med:

  • Rektor/enhetsleder Esther Kristine Hoel tlf. 450 35 139
  • Inspektør Christoffer Gautland Andersen tlf. 476 39 576
  • Inspektør Gro Bråtvannsdal Waasjø tlf. 980 39 088

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 25.04.2019

Det må benyttes elektronisk søknadsskjema for å søke på stillingen. Om du ønsker å søke på begge stillingene, må du huke av for dette på side 2 (andre opplysninger) i søknadsskjemaet.