Anbefaling for feiring av barnebursdag

Klikk for stort bildeBallongerÅpne nyheten og les vurderinger og anbefalinger fra kommuneoverlegen i Gjerstad kommune:

Kommuneoverlegen har lagt vekt på følgende momenter i sin vurdering:

  • Barn i samme kohort har flere unntak fra både forskrift og anbefalinger om samlinger, arrangementer og fritidsaktiviteter. Dette er faglig godt begrunnet fra sentrale myndigheter.

  • Barn og unge bør i størst mulig grad skjermes fra negativt inngripende tiltak, hvis det ikke er smittevernfaglig uforsvarlig.

  • Smittetrykket i Agder generelt, og i Gjerstad spesielt, er for tiden på et lavt nivå. Endringer i dette kan føre til endringer i denne anbefalingen og eventuelt nye lokale forskrifter.

Anbefalinger om barnebursdager er ut fra dette som følgende:

  • Arrangementet bør holdes utendørs dersom mulig.

  • Barn i samme kohort – basert på kohorter i skole og barnehage - kan samles til bursdagsfeiring.

  • Blanding av kohorter bør ikke forekomme, og det bør derfor for eksempel ikke inviteres barn fra andre klasser.

  • Gjestenes foresatte skal ikke være med. Dersom det for enkeltbarn er helt nødvendig at foreldre er med, bør disse holde god avstand (2 m) til andre barn og voksne.

  • Alle deltakere må være friske – det vil si fri for luftveissymptomer, og personer i karantene eller ventekarantene skal ikke delta.

  • Vær nøye på håndhygiene, spesielt i forbindelse med matservering.

Dette gjelder for barn i barneskole og barnehage. For ungdomstrinnet og videregående er det anbefalingen om inntil 2 faste sosiale kontakter som bør gjelde.

 

Gjerstad 07.04.2021

Tormod Akeren, kommuneoverlege i Gjerstad kommune