Barnehage og skole med tilbud i hele påsken

Barnehage og skole i Gjerstad kommune vil ha et omsorgstilbud tilgjengelig gjennom hele påsken. Tilbudet går til barn av foresatte som innehar samfunnskritiske funksjoner og barn i familier der hverdagen oppleves som ekstra vanskelig. Vi ønsker å være tilstede for de sårbare barna i vår kommune i disse tider.

Dersom noen av dere får et behov for å benytte omsorgstilbudet i påsken, ber vi dere om å ta direkte kontakt med barnehage eller skole.

Tilbudet er i hovedsak åpent på dagtid, men ta kontakt dersom det skulle oppstå en situasjon utenfor ordinær åpningstid også.

Kontaktperson barnehage: Lina Flaten: 990 21 102 og Monica Haugen: 915 37 761

Kontaktperson skole: Solveig Helgesen: 950 42 556 og Esther Hoel: 450 35 139