E18 Dørdal-Grimstad - informasjonsmøte og dialogmøter 20. november 2018

I Gjerstad blir det informasjonsmøte på Heimat tirsdag 20. november kl. 17:00-19:00, og deretter påfølgende dialogmøter kl. 19:30-21:00. Det er ingen påmelding til informasjonsmøtet. NB! Dialogmøter må avtales - påmeldingsfrist innen 11. november på epost til simon.ludvigsen@ramboll.no.

Informasjon og spørsmålsrunde

Fra kl. 17:00-18:00 blir det gitt informasjon om prosjektet. Fra kl. 18:00-19:00 blir det anledning til å stille spørsmål fra salen. Informasjonsmøtet krever ingen påmelding.

Dialogmøter må avtales - frist 11. november

I etterkant av informasjonsmøtet vil det avholdes dialogmøte. Dialogmøtene holdes i tidsrommet kl. 19:30 – 21:00. Her kan du/dere som forening/interessent melde deltakelse. Frist for påmelding til dialogmøte er søndag 11. november. Meld deltakelse på dialogmøte ved å sende mail til simon.ludvigsen@ramboll.no. Husk navn på påmeldte, samt forening (hvem du/dere representerer).

På dialogmøtet blir det anledning til å prate med en av Asplan Viaks/Rambølls rådgivere og Nye Veier, stille spørsmål og belyse deres interesser i saken ytterligere. Du eller dere vil få tildelt en tidsramme på ca. 20 – 40 minutter (avhengig av hvor mange dere er). Dersom interessen er stor må det avholdes dialog i flere omganger. Du vil få informasjon om nøyaktig tidspunkt etter påmelding.

Bakgrunn

Arbeidet med planlegging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad er godt i gang. Siden før sommeren har rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med å avgrense planområdet for hvor den framtidige E18 Dørdal-Grimstad skal komme.

I forbindelse med høring av planprogram og silingsrapport for Kommunedelplan E18 Dørdal til Grimstad, skal rådgivergruppen sammen med Nye Veier avholde informasjonsmøter i alle berørte kommuner. Informasjonsmøtene holdes for å blant annet informere om hvor planområdet ligger og hvorfor planområdet ligger som det gjør.