Ekstraordinært møte i kommunestyret 27.1.21

Det er ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 27.1.21 fra kl 18:30.
Møtet vil bli avholdt som Teamsmøte, og møtet er ikke planlagt overført.

Sakslister til møtet kan lastes ned her.

Møteplan for politiske møter for 2021 kan du se her.