Er du mellom 15 og 18 år og trenger sommerjobb?

Er du mellom 15 og 18 år, kan du søke på sommerjobb i Gjerstad kommune. Jobben vil i hovedsak bestå av innvendig renhold, utvendig maling av kommunale bygg, og forefallende arbeid innen vedlikehold av kommunale boliger samt plenklipping, og annet arbeid på utearealer. Søknadsfrist 17. juni 2021.

I Gjerstad kommune ved Samfunnsenheten, avdeling for teknisk drift, blir det ledig sommerjobb for ungdom i ukene 30,31 og 32.

Jobben vil i hovedsak bestå av innvendig renhold, utvendig maling av kommunale bygg, og forefallende arbeid innen vedlikehold av kommunale boliger samt plenklipping, og annet arbeid på utearealer.

Dersom du bor i Gjerstad og er mellom 15 og 18 år, kan du søke ved å benytte dette elektroniske søknadsskjemaet. 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til ledende renholder Bente Karlsen, tlf. 997 66 601, eller til arbeidsleder Atle Nærdal, tlf. 905 36 368.

Lenke til søknadsskjema.

Velkommen som søker.

Søknadsfrist: 17. juni 2021.