Fjernmøte i formannskapet 12. mai 2020

Formannskapet vil avholde fjernmøte tirsdag den 12. mai 2020.

 

Møtet avvikles elektronisk og det er ikke mulighet for overføring. 

Dokumenter til møtet kan lastes ned her.

Møteplan for politiske møter for 2020 kan du se her.