Fjernmøte i kommunestyret 26. november 2020

Det er kommunestyremøte torsdag 26.november 2020.
Møtet avvikles som fjernmøte via Teams. Møtet overføres ikke direkte, men det vil bli forsøkt gjort opptak som vil bli gjort tilgjengelig i ettertid.

Sakslister til møtet kan lastes ned her.

Møteplan for politiske møter for resten av 2020 og for 2021 kan du se her.