Forslag til Gjerstad kommunes vernepris 2023

Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske- og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2023 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad innen frist 22. april 2023.

Retningslinjer for Gjerstad kommunes vernepris