Forslag til vernepris 2021

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2021 sendes enten på epost til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 2. juni 2021.

Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske- og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen deles ut for særlig fortjenestefull innsats.

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2021 sendes enten på epost til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 2. juni 2021. Du finner lenke til retningslinjer for verneprisen under nyheter på vår hjemmeside.