Forslag til vernepris

Gjerstad kommunes vernepris deles ut for første gang i 2018 (med forbehold om endelig vedtak i kommunestyret 27.9.18). Frist for innsending av forslag til kandidater er 30.09.2018. Åpne nyheten og les hvordan du kan gi forslag.

Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats. Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Prisen blir delt ut på kulturkvelden 2. november.

Begrunnede forslag til verneprisen for 2018 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 30.9.2018.